Wpłat należy dokonywać na konta:

OPŁATA STAŁA oraz WYŻYWIENIE - wpłat dokonują Państwo na indywidualne konta podane na indywidualnych kartkach 

RADA RODZICÓW - NOWY NR OD 1.07.2020 : SANTANDER BANK POLSKA S.A.  48 1090 1098 0000 0001 4505 4936