REGULAMIN TORU ROWEROWEGO
PRZEDSZKOLA 82

 1. Tor jest czynny w godzinach pracy przedszkola według harmonogramu ustalonego w poszczególnych grupach wiekowych.
 2. Z toru korzysta się podczas sprzyjających warunków atmosferycznych ( od wczesnej wiosny do późnej jesieni).
 3. Ruch na torze odbywa się zgodnie z zasadą ruchu drogowego - obowiązuje ruch prawostronny.
 4. Dzieci korzystające z toru przebywają pod opieką nauczyciela oraz dodatkowego opiekuna.
 5. Zalecane jest używanie akcesoriów ochronnych oraz obowiązkowo kasków.
 6. Podczas jazdy należy stosować się do reguł ograniczonego zaufania i kontrolować prędkość poruszania się.
 7. Podczas korzystania z toru zabrania się:
  - wprowadzania sprzętu sportowego innego niż zgodnego z przeznaczeniem toru
  - pozostawienia sprzętu sportowego na torze jazdy oraz utrudniania ruchu innym uczestnikom
  - zaśmiecania i pozostawiania przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych
  - stwarzania sytuacji niebezpiecznych np.: jazdy pod prąd, urządzanie wyścigów
 8. Przed rozpczęciem każdej jazdy nauczyciel powinien zapoznać dzieci z niniejszym regulaminem, który powinny ściśle przestrzegać.