*Dyrektor przyjmuje:
w pon od 7:30 do 12:00
w pozostałe dni należy umówić się telefonicznie lub e-mailem
                                                                                                              
*Wicedyrektor
w środy od godz.10:00 do 13:00