Kadrę pedagogiczną tworzą życzliwe, otwarte na nowe metody nauczania, kreatywne i wykwalifikowane nauczycielki, które dbają o ciepłą i domową atmosferę w przedszkolu oraz komfort naszych małych podopiecznych i ich rodziców

RADA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA nr 82 W GDANSKU

DYREKTOR: Elżbieta Budych

GRUPA I A

Małgorzata Ciołek

GRUPA I B

Iwona Biernacka

GRUPA II A

Edyta Zieńczuk

Natalia Muszyńska

GRUPA II B

Anna Pakuła-Lipa

GRUPA III A

Iwona Mierzwicka
Natalia Muszyńska

WICEDYREKTOR: Katarzyna Gołuńska

GRUPA III B

Katarzyna Gołuńska
Elżbieta Wojciul

GRUPA III C

Elżbieta Budych
Agnieszka Kondrat-Wójcik

GRUPA IV A

Judyta Stangel-Koper
Justyna Ostrowska

GRUPA IV B

Karolina Boettcher-Urbańska

GRUPA IV C

Anna Groch
Dominika Dobrowolska

LOGOPEDA                            PEDAGOG                PSYCHOLOG

Magdalena Banasiak           Elżbieta Wojciul        Hanna Rakowska