RADA RODZICÓW

PRZY PRZEDSZKOLU NR 82

W ROKU SZKOLNYM 2023 /2024

PRZEWODNICZĄCY : Łukasz Miłek

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO : Karolina Łabenda - Mrula

SEKRETARZ : Wioleta Smoleńska

SKARBNIK : Dorota Trznadel

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY : Małgorzata Sztangierska

CZŁONEK : Katarzyna Groszek - Wiśniewska

CZŁONEK : Alicja Błędowska

CZŁONEK : Maria Sowińska

CZŁONEK : Yaroslava Kozakowska

CZŁONEK : Karolina Łabenda - Mrula