RADA RODZICÓW

PRZY PRZEDSZKOLU NR 82

W ROKU SZKOLNYM 2022 /2023
PRZEWODNICZĄCY : Maciej Nowak


Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO : Małgorzata Hasse

SEKRETARZ : Magdalena Piotrowska

SKARBNIK : Anna SzycaKOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY : Alicja Błędowska

CZŁONEK : Magdalena Augustynowicz

CZŁONEK : Małgorzata Sztangierska

CZŁONEK : Joanna Biesek

CZŁONEK : Wioleta Smoleńska

CZŁONEK : Łukasz Miłek